UKONČENO – COVID – Nájemné I. výzva

Cíl podpory

Dotace na úhradu části nájemného podnikatelům za rozhodné období (1. 4. 2020 – 30. 6.2020), kterým na základě přijatých mimořádných opatření byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb a kteří užívají provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřenou s pronajímatelem před 13. březnem 2020.

Forma podpory

Dotace na nájemné.

Výše podpory

a) Podnikatel, jehož pronajímatel je nestátní objekt:
– s pronajímatelem musí být dohodnuta 30 % sleva z nájmu
– podnikatel musí uhradit min. 50 % původního nájmu
– dotace činí 50 % původního nájmu

b) Podnikatel, jehož pronajímatel je státní objekt:
– podnikatel musí uhradit min. 80 % původního nájmu
– dotace činí 80 % původního nájmu

Zaměření podpory

Úhrada části nájemného podnikatelům užívající provozovnu na základě nájemní smlouvy.

Kde žádat o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Datum spuštění / ukončení podpory

26. 6. 2020

Odkaz na web

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne–zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26–cervna-2020–255316/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana