Třinec – prominutí či prodloužení nájemného

Cíl podpory

Odklad splátek nájemného.

Forma podpory

Odklad splatnosti nájemného (možnost i prominutí).

Příjemce

Podnikatelé, nájemci v nebytových prostorách v budovách v majetku města.

Zaměření podpory

Místní podnikatelé, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, mají možnost splatit nájemné za měsíce březen, duben a květen  2020 až do 30. června a zároveň jim bude na základě jejich žádosti a splnění podmínek prominuto nájemné za období, kdy museli v souvislosti s opatřeními vlády přerušit své podnikání.

Odkaz na web

https://www.trinecko.cz/trinec-pamatuje-i-na-zivnostniky-a-podnikatele/d-46352

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana