Třinec – Finanční výpomoc

Cíl podpory

Peněžitá pomoc na úhradu nájemného ve výši do 15 000 Kč.

Forma podpory

Peněžitá pomoc.

Příjemce

Fyzické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, jejichž roční obrat nepřesáhl 2 mil. Kč, a zároveň:
a) mají adresu sídla a současně adresu provozovny na území statutárního města Třince,
b) byl jim usnesením vlády České republiky ze dne 14.03.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v této provozovně,
c) nemají tuto provozovnu umístěnou v nebytových prostorách statutárního města Třince,
d) nebyli ke dni podání žádosti evidováni na Úřadu práce České republiky.

Zaměření podpory

Místní podnikatelé, mohou ve dnech 4. až 22. května 2020 požádat statutární město Třinec o poskytnutí peněžité pomoci na úhradu nájemného ve výši do 15 000 Kč. K vyplněné žádosti (viz odkaz níže) je potřeba doložit předmětnou nájemní smlouvu.
Na poskytnutí této peněžité pomoci není právní nárok a její poskytnutí podléhá schválení Radou města Třince, která bude o jednotlivých žádostech dle individuálního posouzení průběžně rozhodovat.

Odkaz na web

https://www.trinecko.cz/trinec-pamatuje-i-na-zivnostniky-a-podnikatele/d-46352

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana