UKONČENO – Technologie COVID 19

Cíl podpory

Podpora výroby zdravotnických prostředků a vývoje a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

Forma podpory

Dotace.

Výše podpory

Min. 250 tis. Kč, max. 2 mil. Kč (pro firmy bez historie).
Min. 2 mil. Kč, max. 20 mil. Kč (pro firmy s historií 2 let).
50 % z celkových způsobilých výdajů.

Zaměření podpory

Dotace pro MSP na investiční výdaje spojené s výrobou zdravotnických prostředků.

Datum spuštění / ukončení podpory

Vyhlášení 15. 4. 2020 (sběr žádostí 27. 4. až 29. 5. 2020).

Kde žádat o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xii–covid-19-programu-podpory-technologie–253993/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana