UKONČENO – Program The Country for the Future – zaměření COVID-19

Cíl podpory

Podpora projektů zaměřených na zavádění nových nebo inovovaných výrobních postupů nebo organizačních (procesních) změn v podnicích, a to v definovaných tematických oblastech souvisejících s překonáváním následků epidemie COVID-19.

Forma podpory

Dotace.

Výše podpory

Max. 25 mil. Kč.
50 % způsobilých výdajů, plus možnost až 100 % na položky „de minimis“

Zaměření podpory

Financování výdajů pro MSP spojené se zaváděním nových nebo inovovaných výrobních postupů nebo organizačních (procesních) změn v podnicích (osobní náklady, poradenské služby, vybavení, apod.).

Datum spuštění podpory

3. 4. 2020 až 15. 5. 2020

Kde žádat o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19–253794/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana