Program COVID III

Cíl podpory

Poskytnutí záruky na provozní úvěry od komerčních bank podnikům do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč s dobou ručení max. 3 roky.

Forma podpory

ČMZRB poskytuje záruku až do výše:
– 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
– 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.

Výše podpory

 • Podniky do 250 zaměstnanců: max. 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. Kč
 • podniky od 250 do 500 zaměstnanců: max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. Kč.

Zaměření podpory

Úhrada provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).

Kde žádat o podporu

Komerční banky.

Datum spuštění / ukončení podpory

18. 5. 2020

Odkaz na web

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

  Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

  O nás

  Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

  Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
  ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana