UKONČENO – Program COVID II

Cíl podpory

Poskytnutí záruky na provozní úvěry od komerčních bank ve výši od 10 tis. do 15 mil. Kč. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

Forma podpory

Bankovní záruka k úvěrům komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků.

Výše podpory

  • Výše úvěru 10 tis. až 15 mil. Kč.
  • Ručení až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru.

Zaměření podpory

Úhrada provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.) včetně předfinancování pohledávek.

Kde žádat o podporu

Českomoravská záruční a rozvojová banka / komerční banky.

Datum spuštění / ukončení podpory

1. výzva: 2. 4. 2020 – 3. 4 2020 (23:59).

Odkaz na web

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana