Kurzarbeit / Program Antivirus

Cíl podpory

Refundace mezd zaměstnavatelům.
V případě A: V období karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku a v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

V případě B: Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
V případě omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
Dojde-li k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, v tom případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

V případě C: Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům (24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců) za splnění následujících podmínek:

  • Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z měsíců červen, červenec, srpen, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Forma podpory

Refundace vyplacených mezd po skončení kalendářního měsíce.

Příjemce

Zaměstnavatel, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy.

Výše podpory

V případě A: refundace pro zaměstnavatele ve výši 100 % z vyplacené mzdy včetně odvodů (max. 50 tis. Kč).

V případě B: Refundace pro zaměstnavatele ve výši 60 % z vyplacené mzdy včetně odvodů (max. 29 tis. Kč).

V případě C: Promíjí se pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu za měsíce červen, červenec, srpen 2020.

Podívejte se na modelové příklady programu Antivirus v různých variantách.

Zkusit můžete také kalkulačku, jak si spočítat nejvýhodnější variantu.

Zaměření podpory

Refundace vyplacených mezd.

Datum spuštění / ukončení podpory

  • Režim A: 6. 4. 2020 – 31. 12. 2020
  • Režim B: 6. 4. 2020 – 31. 12. 2020
  • Režim C: 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020

Kde žádat o podporu

  • Režim A + B – elektronická žádost na Úřad práce ČR
  • Režim C – žádná další žádost, zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné

Úřad práce ČR

S případnými otázkami ohledně podpory Vám pomůže Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Před podáním žádosti o podporu doporučujeme nastudovat manuál pro zaměstnavatele.

Jak správně vyplnit žádost naleznete i v těchto videonávodech MPSV (část 1 a část 2).

Odkaz na web

https://www.mpsv.cz/antivirus

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana