UKONČENO – Přímá podpora pro s. r. o.

Cíl podpory

Program přímé podpory pro s. r. o. ekonomicky zasažené šířením koronaviru za tzv. bonusové období od 12. března do 8. června, celková částka za plný počet dnů je 44 500 Kč (500,- Kč za den).

Forma podpory

Přímá měsíční podpora.
s.r.o. (společníci v jedno či dvoučlenných s.r.o., nebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy).

Výše podpory

Max. 44 500 Kč.

Zaměření podpory

Přímá měsíční podpora.

Datum spuštění / ukončení podpory

28. 5. 2020 (žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období).

Kde žádat o podporu

Finanční úřad – elektronicky zde.

Odkaz na web

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/podpora-pro-s-r-o-38415

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana