UKONČENO – Přímá podpora pro OSVČ

Cíl podpory

Program přímé podpory I pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru za tzv. bonusové období I (od 12. března do 30. dubna 2020), celková částka za plný počet dnů je 25 000 Kč (500,-Kč za den).

Program přímé podpory II pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru za tzv. bonusové období II (od 1. května do 8. června 2020), celková částka za plný počet dnů je 19 500 Kč (500,-Kč za den).

Forma podpory

Přímá měsíční podpora.

Výše podpory

Bonusové období I: max. 25 000 Kč.
Bonusové období II: max. 19 500 Kč.

Zaměření podpory

Přímá měsíční podpora.

Datum spuštění / ukončení podpory

Žádost za první bonusové období lze podat nejpozději do 29. 6. 2020.
Žádost za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7. 8. 2020.
Lhůta pro podání žádosti běží pro každé jednotlivé bonusové období zvlášť. Pokud budete žádat bonus za obě období zároveň, učiňte tak do 29. 6. 2020 (pokud byste tak učinili po tomto datu, nemohl by být bonus za první bonusové období vyplacen).

Kde žádat o podporu

Finanční úřad, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů – elektronicky zde.

Odkaz na web

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana