Přímá podpora pro OSVČ II

Cíl podpory

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání (500,- Kč/den) za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 21. listopadu 2020. Program je rozdělen do dvou bonusových období:
a) období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
b) období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč).
Žádost je možné podávat do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Příjemce

OSVČ působící v oblasti:
– provozování restauračních zařízení a barů;
– provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;
– pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;
– pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;
– provozování cirkusů a varieté;
– pořádání poutí a podobných tradičních akcí;
– pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;
– pořádání veletrhů;
– provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;
– provozování zoologických zahrad;
– provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Výše podpory

a) 15 500 Kč: za období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020
b) 8 500 Kč: za období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020

Zaměření podpory

Přímá měsíční podpora.

Datum spuštění / ukončení podpory

Aktuálně ve zrychleném legislativním procesu projednává Sněmovna.

Kde žádat o podporu

Finanční úřad
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

Odkaz na web

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/financni-sprava-zacina-prijimat-zadosti-39891

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana