Ostrava – Finanční výpomoc II

Cíl podpory

Finanční výpomoc na zmírnění ztrát v podobě daru až do výše 100 tisíc korun pro podnikatelské subjekty s ročním obratem max. do 18 milionů korun.

Forma podpory

Dar.

Příjemce

Podnikatelé, kteří mají zákaz činnosti a mají provozovnu na území města Ostravy (s ročním obratem max. do 18 milionů Kč).

Výše podpory

40 tis. Kč (roční obrat do 6 mil. Kč)
70 tis. Kč (roční obrat do 12 mil. Kč)
100 tis. Kč (roční obrat do 18 mil. Kč)

Zaměření podpory

Nájemné, mzdy zaměstnanců, zákonné odvody, nákladů na energie apod.

Datum spuštění podpory

1.5.2020 až 13.5.2020 přes online žádost https://pomoc.ostrava.cz/

Odkaz na web

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/ostrava-prvni-pomoc-podnikatelum/pozadejte-o-financni-dar-100

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana