Ostrava – Finanční výpomoc I

Cíl podpory

Finanční výpomoc na pokrytí části nákladů pro menší živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze.

Forma podpory

Dar

Výše podpory

20 tis. Kč.

Zaměření podpory

Provozní výdaje.

Odkaz na web

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/ostrava-prvni-pomoc-podnikatelum/pozadejte-o-financni-dar

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana