Ostrava – sleva nájemného / pachtovného

Cíl podpory

Podnikatelé, kteří mají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu s ostravským magistrátem a postihla je aktuální opatření proti šíření koronaviru. Pokud si o to požádají, odpustí jim polovinu nájemného za dobu, po kterou budou mít uzavřenou provozovnu.

Příjemce

Žádosti lze podávat od 29. 10. 2020 do 30 dnů ode dne ukončení vládních opatření  přijatých v důsledku šíření onemocnění COVID -19  na řádně vyplněném formuláři „ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY Z VÝŠE NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO“  prostřednictvím (jedna z možností):
– datové schránky,  (ID: 5zubv7w)
– podepsaný formulář naskenovaný emailem na adresu: posta@ostrava.cz  
– vytištěného, podepsaného formuláře zaslaného na adresu: Podatelna, Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Odkaz na web

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/pomoc-podnikatelum-zadost-o-slevu-najemneho-pachtovneho/pomoc-podnikatelum-zadost-o-slevu-najemneho-pachtovneho

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana