Ostrava – Prominutí či prodloužení nájemného

Cíl podpory

Prodloužení splatnosti nájmu za březen a duben o 3 měsíce. Navíc mohou požádat o jejich odpuštění.

Forma podpory

Prodloužení splatnosti či prominutí nájemného.

Příjemce

MSP, kteří mají nyní zákaz činnosti, podnikající v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Zaměření podpory

Prodloužení splatnosti nájemného či prominutí celého nájemného.

Odkaz na web

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/ostrava-prvni-pomoc-podnikatelum/pozadejte-o-prodlouzeni-splatnosti-najmu

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana