Opava

Cíl podpory

Odpuštění nájmů do 20 000 Kč.
Sleva z nájmu nad 20 000 Kč.
Finanční dar I 20 000 Kč.
Finanční dar II 10 000 Kč.

Forma podpory

Odpuštění nájmů do 20 000 Kč.
Sleva z nájmu nad 20 000 Kč.
Finanční dar v rámci 1. výzvy 20 000 Kč.
Finanční dar v rámci 2. výzvy 10 000 Kč.

Příjemce

Živnostníci a MSP.

Zaměření podpory

Určeno živnostníkům a MSP zasaženým koronavir. pandemií s obratem do 10 mi. Kč / rok, kteří nařízením vlády museli uzavřít své provozovny.

Datum spuštění podpory
Finanční dar 2. výzva: 13.5–1.6.2020.

Odkaz na web

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/podnikani/aktuality/mesto-nabizi-pomoc-zivnostnikum.html

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/financni-pomoc-osvc-bez-provozoven.html

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana