Nový kompenzační bonus

Cíl podpory

Bonus 500 / 1 000 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.

Příjemce

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů
– z titulu osoby samostatně výdělečně činné,
– z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo
– z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše podpory

500 Kč, resp. 1 000 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Zaměření podpory

Přímá podpora.

Datum spuštění / ukončení podpory

 • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
 • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021)

Kde žádat o podporu

https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/

Odkaz na web

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech k vyplnění žádosti (www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační bonus 2021 > Žádost o nový kompenzační bonus 2021 > Pokyny).

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

  Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

  O nás

  Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

  Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
  ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana