Nový Jičín – sleva z nájemného i finanční dar – v přípravě

Cíl podpory

Nájemcům v městských nebytových prostorách poskytne slevu na nájemném a promine jim sankce za pozdní úhradu nájemného a služeb. Formou daru chce také pomoci podnikatelům, kteří měli v období nouzového stavu uzavřenou provozovnu. Musejí však mít sídlo a provozovnu na území Nového Jičína. Budou se řešit i úlevy za pronájem pozemků ke zřízení restaurační předzahrádky nebo vyhrazeného parkování. O slevu ze strany města nebudou muset nájemci individuálně žádat. Město také připravuje pro podnikatele se sídlem a provozovnou na území města Nový Jičín, kteří měli v období nouzového stavu uzavřenou provozovnu, výzvu k podávání žádostí o finanční dar. Podrobnosti budou zveřejněny na webu města.

Alokace

Odkaz na web

https://www.novyjicin.cz/aktualne/mesto-odpusti-najemne-podnikatelum-a-pripravuje-i-financni-pomoc/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana