Krnov – sleva z nájemného

Cíl podpory

Nájemci městských prostor mohou požádat o snížení nájemného ve výši 40 procent po dobu devíti měsíců, od dubna do prosince 2021. Uzávěrka příjmu žádostí je 15. března. Nárok na slevu z nájemného bude mít podnikatel, který byl dotčen vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Buď byl nucen uzavřít svou provozovnu, nebo přijatá opatření omezila jeho podnikatelskou činnost v provozovně, kterou užívá na základě platné nájemní smlouvy s městem Krnovem, případně podnájemní smlouvy uzavřené s Technickými službami Krnov. Další a poslední podmínkou je bezdlužnost vůči městu.

Alokace

Finanční dar 15 000 Kč.

Odkaz na web

https://www.krnov.cz/podnikatele-mohou-zadat-o-dar-nebo-slevu-z-najemneho/d-36214

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana