Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s. r. o.

Cíl podpory

Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci:

– prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020
– druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020,
– třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020
– čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020.

Příjemce

OSVČ – s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020

s.r.o. – firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o

Dohodáři: žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na dohodu z níž je hrazeno nemocenské pojištění

Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím.

Výše podpory

500,-Kč za den.

Zaměření podpory

Přímá měsíční podpora.

Datum spuštění / ukončení podpory

Žádost lze podat nejpozději: do 5. 1. 2021 pro první bonusové období, do 22. 1. 2021 pro druhé bonusové období, do 15. 2. 2021 pro třetí bonusové období, do 25. 2. 2021 pro čtvrté bonusové období.

Kde žádat o podporu

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

Odkaz na web

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zakladni-informace

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana