Havířov – bezúročná půjčka

Cíl podpory

O zápůjčku si mohou podnikající fyzické a právnické osoby zažádat už od úterý 2. března 2021. Žádosti budou přijímány až do pátku 31. března 2021. Maximální poskytnutá částka pro jednoho žadatele je 50 tisíc korun. Bezúročnou zápůjčku pak příjemci musí splatit nejpozději do 31. prosince 2022.
Finanční podpora bude poskytnuta pouze na základě vyplněné žádosti, kterou zájemci naleznou na webových stránkách města. Společně s ní připojí žadatel kopii dokladu, která potvrzuje užívání provozovny na území města Havířova.

Alokace

Bezúročná půjčka ve výši 50 000 Kč.

Odkaz na web

https://www.havirov-city.cz/aktuality/havirov-nabidne-financni-pomoc-podnikatelum-zasazenym-opatrenimi-proti-onemocneni-covid-0

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana