UKONČENO – Program COVID I

Cíl podpory

Provozní financování firem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Forma podpory

Úvěr.

Výše podpory

  • Bez úroku a bez poplatků.
  • Výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč.
  • Až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.
  • Splatnost až 2 roky.
  • Odklad splátek až 12 měsíců.

Zaměření podpory

Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní výdaje.

Datum spuštění / ukončení podpory

Příjem žádostí uzavřen k 20. 3. 2020.

Kde žádat o podporu

Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Odkaz na web

www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana