UKONČENO – Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Cíl podpory

Podpora rychlého nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů.

Forma podpory

Dotace.

Příjemce

OSVČ a firmy včetně start-upů.

Výše podpory

Min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.
50 % způsobilých výdajů (výroba ochranných prostředků).
70 % způsobilých výdajů (využití stávajících technologií pro uvedení nových technologií do praxe).
90 % způsobilých výdajů (vývoj nových produktů)
.

Zaměření podpory

Financování neinvestičních výdajů spojené s výrobou ochranných a zdravotnických prostředků, finálním dokončením nových technologií a vývojem nových produktů.

Datum spuštění podpory

Spuštění 2. 4. 2020.

Kde žádat o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up—chytra-opatreni-proti-covid19–253805/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana