COVID – Ubytování II

Cíl podpory

Podpora pro provozovatele hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příjemce

Provozovatel hromadného ubytovacího zařízení.

Výše podpory

Výše poskytnuté dotace bude diferencovaná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací zařízení v provozu, dle kategorie a třídy ubytovacího zařízení.

Zaměření podpory

Dotace má neinvestiční charakter a vztahuje se na rozhodné období od 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. – 17. 12. 2020).

Kde žádat o podporu

MMR

Datum spuštění / ukončení podpory

25. 1. – 31. 03. 2021

Odkaz na web

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz

Text výzvy.

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana