COVID – SPORT III – lyžařská střediska

Cíl podpory

Kompenzační program pro skiareály.

Příjemce

Vlastníci a provozovatelé lyžařských areálů.

Výše podpory

Maximální výše podpory se odvíjí od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy, přičemž jde o sumy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony.

Zaměření podpory

Podpora podnikatelům bude poskytována zpětně podle skutečného počtu uzavřených dní provozu od 27. 12. 2020. Minimální délka této lhůty je až na výjimky 50 dní, maximální 103 dní.

Kde žádat o podporu

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/SportIII

Datum spuštění / ukončení podpory

15. 2. 2021 – 18. 3. 2021

Odkaz na web

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/SportIII

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana