UKONČENO – COVID – SPORT II. výzva

Cíl podpory

Program COVID – Sport 2 se zaměří na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. MPO a NSA nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu.

Forma podpory

Dotace.

Příjemce

  • A) podnikatelské subjekty, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu
  • B) podnikatelské subjekty pořádající či spolupořádající sportovní akce

Výše podpory

  • A) 50 % uznatelných nákladů (náklady na služby sportovců, trenérské služby, služby zdravotního zabezpečení, apod.) Max. výše dotace je stanovena v závislosti na účasti v konkrétní soutěži
  • B) za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. července 2020 (max. výše dotace je 10 mil. Kč)

Zaměření podpory

Spolufinancování nákladů, které souvisí se zrušenými sportovními akcemi a současně umožní přípravu a konání pravidelných sportovních soutěží.

Datum spuštění / ukončení podpory

Příjem žádostí ukončen.

Kde žádat o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-program-covid-_-sport-2–257321/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana