COVID – Nájemné III. výzva

Cíl podpory

Dotace na úhradu části nájemného podnikatelům provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží.

Příjemce

Provozovny, kterým byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům včetně provozoven, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům a poklesem tržeb alespoň o 50 %.

Výše podpory

50 % z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020 (max. do výše 10 mil. Kč). Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli.

Zaměření podpory

Úhrada části nájemného podnikatelům užívající provozovnu na základě nájemní smlouvy, přičemž přiznání dotace žadateli není podmíněno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci.

Kde žádat o podporu

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII

Datum spuštění / ukončení podpory

5. 2 2021 – 8. 4. 2021

Odkaz na web

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana