COVID – KULTURA 3.1 a 3.2

Cíl podpory

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez hlavního zdroje příjmů.

Forma podpory

Dotace.

Příjemce

a) Kultura 3.1 OSVČ pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura:

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih – ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.)
 • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění

b) Kultura 3.2 Audiovize pro fyzické osoby podnikající, OSVČ

 • vykonávající štábové filmové profese, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce
 • pro právnické osoby – provozovatele kin

Výše podpory

 • Ve výzvě Covid – Kultura 3.1 OSVČ má jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 tis. Kč
 • Ve výzvě Covid – Kultura 3.2 Audiovize maximálně výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele

Zaměření podpory

Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podpora subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje.

Datum spuštění / ukončení podpory

Výzva 3.1: 5. 2. – 15. 2.
Výzva 3.2: 1. 3. – 30. 4.

Kde žádat o podporu

Ministerstvo kultury.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/kultura

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/kultura

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

  Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

  O nás

  Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

  Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
  ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana