COVID – KULTURA 2

Cíl podpory

Dotace na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Veškeré tyto akce a činnosti byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.

Forma podpory

  • A) dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty
  • B) jednorázový příspěvek pro OSVČ

Příjemce

  • A) podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost
  • B) fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti

Výše podpory

  • A) 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury (max výše dotace je 10 mil. Kč)
  • B) 60 tis. Kč pro umělecké a odborné technické profese v kultuře

Zaměření podpory

Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podpora subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje.

Datum spuštění / ukončení podpory

15.10.2020

Kde žádat o podporu

Ministerstvo kultury.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/kultura

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/kultura

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana