COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Cíl podpory

Podpora provozoven, které musely omezit činnost nebo úplně zavřít.

Příjemce

Pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“.

Výše podpory

400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena Podpora v rámci Výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

Zaměření podpory

Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti (osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady).

Kde žádat o podporu

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/

Datum spuštění / ukončení podpory

18. 1. – 15. 3.

Odkaz na web

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

    Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

    O nás

    Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

    Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
    ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana