COVID – BUS

Cíl podpory

Neinvestiční dotace na kompenzování výpadku tržeb v období od 12. března 2020 do 30. června 2020 pro podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.

Forma podpory

Dotace.

Příjemce

Podnikatelé, kteří podnikají v oboru nepravidelné autobusové dopravy na území ČR, nebo zajišťují nepravidelnou autobusovou dopravu pro cestovní kanceláře a agentury za účelem realizace služeb cestovního ruchu

Výše podpory

Odvíjí se od kapacity provozovaného autobusu v období 12. března 2020 – 30. června 2020, tj. 111 dnů a od emisní třídy autobusu.

Zaměření podpory

Kompenzování výpadku tržeb v období od 12. března 2020 do 30. června 2020 pro podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.

Datum spuštění / ukončení podpory

26.10.2020 – 25.11.2020

Kde žádat o podporu

https://www.mdcr.cz/Covidbus

Odkaz na web

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Vyzva-k-podani-zadosti-v-ramci-podpory-nepravideln

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

O nás

Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana