Bruntál – finanční dar III. kolo

Cíl podpory

 • U nájemců, podnájemců podnikajících v prostorách města Bruntál (dar až do výše 20 % nájemného do vyčerpání alokace)
 • U nájemců, podnájemců podnikajících v prostorách jiných vlastníků (dar až do výše 20 % nájemného do vyčerpání alokace)
 • Vlastníci, nájemci prostor – fyzické či právnické osoby, kteří pronajímají nebytové prostory (dar až do výše 30 % nájemného do vyčerpání alokace) – poskytující 30% slevu na nájmu za měsíc 4,5,6/2020
 • Podnikatel provozující svoji činnost ve svých prostorách (v % plnění dle počtu došlých žádostí, do vyčerpání alokace)

Alokace

Celková alokace III. kolo 500 000 Kč

Odkaz na web

https://www.mubruntal.cz/podpora-pro-bruntalske-podnikatele-v-dobe-koronaviru-iii-kolo/d-974059

Mám dotaz

Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Zodpovíme jej v nejkratší možné době, spolehlivě a co nejlépe to umíme.

  Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR. Další informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.msk.cz.

  O nás

  Informační a konzultační servis na podporu podnikatelům postiženým dopady koronavirové infekce a souvisejícími preventivními opatřeními poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Tento servis je poskytován podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje svou provozovnu. 

  Přeji Vám, ať ve zdraví zvládnete současnou situaci. A také, ať Vás neopustí chuť podnikat!
  ~ Jan Krkoška, náměstek hejtmana